Andmete säilitamise kokkuvõte

See kokkuvõte näitab vaikimisi kasutajate info kategooriaid ja eesmärke selles süsteemis. Süsteemi mõnedel aspektidel võivad olla täpsemad kategooriad ja eesmärgid kui siin loetletud.

Sait

Kategooria

DefaultN

Eesmärk

PurposeSCI
Säilitamise tähtaeg
7 aastat
Õiguslikud alused
Juriidiline kohustus (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(c)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps

Kasutajad

Kategooria

DefaultN

Eesmärk

PurposeSCI
Säilitamise tähtaeg
7 aastat
Õiguslikud alused
Juriidiline kohustus (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(c)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps

Kursuse kategooriad

Kategooria

DefaultN

Eesmärk

PurposeSCI
Säilitamise tähtaeg
7 aastat
Õiguslikud alused
Juriidiline kohustus (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(c)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps

Kursused

Kategooria

DefaultN

Eesmärk

PurposeSCI
Säilitamise tähtaeg
7 aastat
Õiguslikud alused
Juriidiline kohustus (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(c)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps

Tegevuste moodulid

Kategooria

DefaultN

Eesmärk

PurposeSCI
Säilitamise tähtaeg
7 aastat
Õiguslikud alused
Juriidiline kohustus (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(c)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps

Blokid

Kategooria

DefaultN

Eesmärk

PurposeSCI
Säilitamise tähtaeg
7 aastat
Õiguslikud alused
Juriidiline kohustus (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(c)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps